📌 มี.ค. 21: fb login มีปัญหา 🔒 อยู่ในระหว่างแก้ไข หากไม่สามารถกด login ได้ ให้เปลี่ยนไปเข้าผ่าน chrome หรือถ้ายังไม่ได้ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบปกติข้างล่างแทน


เข้าสู่ระบบแบบปกติ

(เข้าด้วย username ไม่ใช่อีเมล์)