หากกดแล้วเด้งกลับมาหน้าเดิม ให้แก้ปัญหาด้วยการ log out facebook ก่อน แล้วค่อยมา log in ตรงนี้
หากกดแล้วยังเข้าไม่ได้ ให้เปลี่ยน browser เป็นตัวอื่น (เช่น chrome)

หรือเข้าสู่ระบบแบบปกติ


(เข้าด้วย username ไม่ใช่อีเมล์)