[27 ตค 63] บางกรณี user จะไม่สามารถกด log in fb ได้ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบปกติข้างล่างแทน


เข้าสู่ระบบแบบปกติ

(เข้าด้วย username ไม่ใช่อีเมล์)