โดนโกงอย่านิ่งเฉย กระจายข่าวให้รู้กันทั่ว จะได้ไม่ถูกหลอกเป็นครั้งที่สอง

แอดเปิดเพจใหม่แล้วนะครับ ติดต่อแอดได้ที่ facebook.com/blacklistseller.thailand   

รายงานล่าสุด   



ชื่อคนขาย : วิชุดา กิ่งจำปา (พบ 6 ครั้ง ยอดรวม 1,840 บาท)
สินค้า : ชุดเดรส
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 21:27:09
ยอดเงิน: 640
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : พัชราภรณ์ จันทุม (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 1,570 บาท)
สินค้า : แก้วเยติ
วันโดนโกง: 29-06-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 19:18:57
ยอดเงิน: 1,570
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ธิติยา ไชยขาว (พบ 5 ครั้ง ยอดรวม 1,594 บาท)
สินค้า : เสื้อ
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 18:52:12
ยอดเงิน: 160
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ภัทราภรณ์ รัตนเหลี่ยม (พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 790 บาท)
สินค้า : อัลบั้มx1
วันโดนโกง: 15-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 18:33:05
ยอดเงิน: 400
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ภัทราภรณ์ รัตนเหลี่ยม (พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 790 บาท)
สินค้า : สปริงโฮม
วันโดนโกง: 22-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 17:45:49
ยอดเงิน: 390
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ภีมภัทรา วีระศตนันท์ (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 1,500 บาท)
สินค้า : เข็มขัด
วันโดนโกง: 21-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 17:02:18
ยอดเงิน: 1,500
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ผริตา ศรีประล่ำทอง (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 230 บาท)
สินค้า : เสื้อผ้า
วันโดนโกง: 07-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 16:54:52
ยอดเงิน: 230
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : วิภาวรรณ เนื้อนิ่ม (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 4,650 บาท)
สินค้า : อาหารเสริม
วันโดนโกง: 30-05-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 16:46:23
ยอดเงิน: 4,650
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : สุจิตรา สารการ (พบ 7 ครั้ง ยอดรวม 32,450 บาท)
สินค้า : ลิ้นชักคิตตี้
วันโดนโกง: 20-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 15:14:40
ยอดเงิน: 650
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ทวี กูสัน (พบ 5 ครั้ง ยอดรวม 6,750 บาท)
สินค้า : โทรศัพ
วันโดนโกง: 22-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 14:36:53
ยอดเงิน: 1,200
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : กำพล ยะภักดี (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 200 บาท)
สินค้า : พัดลมHatari
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 14:23:12
ยอดเงิน: 200
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : พัชรี ปั้นแตง (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 1,600 บาท)
สินค้า : โทรศัพท์​
วันโดนโกง: 22-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 13:28:38
ยอดเงิน: 1,600
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ธนิสร จำรูญ (พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 3,000 บาท)
สินค้า : จอยเกมส์ PS4
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 13:17:16
ยอดเงิน: 700
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ผกามาศ แก้วชิน (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 110 บาท)
สินค้า : ชุดเซต
วันโดนโกง: 22-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 12:58:32
ยอดเงิน: 110
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : นพวรรณ เพชรนิล (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 2,500 บาท)
สินค้า : กู้เงิน
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 12:49:19
ยอดเงิน: 2,500
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ธาริณี ดีประเสริฐ (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 530 บาท)
สินค้า : ปรมาจารย์ลัทธิมารเล่ม1
วันโดนโกง: 23-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 12:13:24
ยอดเงิน: 530
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : สมศักดิ์ อธิสุภรัตน์ (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 500 บาท)
สินค้า : ใยสังเคราะห์
วันโดนโกง: 12-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 10:56:01
ยอดเงิน: 500
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ณิชา กูใหญ่ (พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 1,500 บาท)
สินค้า : นม S26 สูตร 1
วันโดนโกง: 21-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 10:49:25
ยอดเงิน: 500
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ศิรานุช จันทร์สว่าง (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 5,000 บาท)
สินค้า : ค่าเช่าที่พัก
วันโดนโกง: 19-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 10:38:17
ยอดเงิน: 5,000
ดูรายละเอียด >>   
ชื่อคนขาย : ลักษณา พลปฐม (พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 200 บาท)
สินค้า : สบู่JB Angel
วันโดนโกง: 20-08-2019
ลงประกาศ: 23-08-2019 09:54:49
ยอดเงิน: 200
ดูรายละเอียด >>   

แจ้งคนโกง โดนโกง โดนหลอก หลอกขาย ออนไลน์ มิฉาชีพ ซื้อของออนไลน์ เลขบัญชี ต้องห้าม ห้ามโอน ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ระวัง