เว็บ blacklistseller 🐳 ได้เติบโตขึ้นมากจริงๆในช่วงสองปีที่ผ่านมา 📶 และกลายเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเตือนและเตือนภัยฉ้อโกงออนไลน์ จำนวนรายงานที่สร้างเข้ามาและผู้ติดต่อเริ่มมีจำนวนมาจนทีมงานเริ่มไม่สามารถรับมือไหวอีกต่อไป (ไม่ไหวล่ะ พูดจริงๆ)


🐥ทางเราต้องการเพิ่มผู้ร่วมทีม (แอดมิน) เพื่อช่วยเหลือสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราต้องการให้เว็บ blacklistseller เป็นศูนย์กลางการตรวจสอบและแจ้งการฉ้อโกงออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เราถือว่าความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ


สำหรับใครที่อยากร่วมทีม อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการช่วยเหลือสังคม อ่านต่อได้เลย 🆗


🔥 คุณสมบัติเบื้องต้น (ต้องมี)

  1. ✅ เป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน ไม่มีการทำงานผ่านมือถือ
  2. ✅ เป็นคนมีความทุ่มเท สามารถมีเวลาว่างในการทำงานอย่างน้อย 2 ชมต่อวัน (ไม่ต้องต่อเนื่อง เช่นครึ่งชม เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน)
  3. ✅ อายุที่ต้องการรับสมัครคือ มากกว่า 30 ปี ทางทีมต้องการคนมีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ สื่อสารรู้เรื่อง ชัดเจน
  4. ✅ เป็นคนอ่านเยอะ อ่านละเอียด คิดวิเคราะห์ ชอบศึกษาและหาวิธีทำอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเอง

🍒 เปิดรับแอดมิน (มีงานสองประเภท) 🌳 แบ่งตามความถนัดของแต่ละคน 1. แนวคุยกับคนเยอะ คุยเบื้องต้น 2. แนวคุยกับคนน้อย แต่คุยลึก และผู้ดูแลงานหลังบ้านหนึงตำแหน่งคือ ทีมงานหลังบ้านในการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน


1. แอดมินดูแลให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้เสียหายและผู้มาติดต่อเบื้องต้น


2. แอดมินดูแลให้คำปรึกษาผู้มีชื่อติด blacklist


3. ทีมตรวจสอบข้อมูลรายงาน🍀 หากเข้าร่วมทีม จะได้ใช้ technology tools ใหม่ๆตลอดเวลา 💦


หากอ่านละเอียดดีแล้ว ต้องการเข้าร่วมทีม ติดต่อแอดมินโดยส่งข้อความว่า ต้องการร่วมทีม ไปที่

fb : BlacklistsellerSupport