โดนโกงอย่านิ่งเฉย กระจายข่าวให้รู้กันทั่ว จะได้ไม่ถูกหลอกเป็นครั้งที่สอง
ติดต่อเพจเพื่ออัพเดทข่าวและพูดคุยได้ที่ facebook.com/blacklistseller.thailand

ทางเราต้องการพัฒนา wp forum เพื่อสร้างกลุ่มให้ผสหรวมตัว ต้องการ dev ช่วยพัฒนา หากต้องการร่วมช่วยสังคม รบกวนติดต่อแอดครับ

รายงานล่าสุด

แสดงเพียงรายงานล่าสุด 15 รายงาน หากต้องการดูเพิ่ม ให้คลิกข้างบนสุด "ตรวจสอบบัญชี/ผู้ขาย"


ชื่อคนขาย : ดวงกมล อิ่มอารมย์ ( พบ 4 ครั้ง ยอดรวม 1,800 บาท)
สินค้า : กู้เงิน3000
ยอดเงิน: 300
วันโอนเงิน: 01-06-2020 [ 35074 ] [ 94907 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 19:12
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : วนิดา เฮงวิเชียร ( พบ 8 ครั้ง ยอดรวม 39,080 บาท)
สินค้า : ทอง
ยอดเงิน: 21,000
วันโอนเงิน: 01-06-2020 [ 35073 ] [ 94906 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 19:12
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : ณัฐภัทร จันทร์ดา ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 750 บาท)
สินค้า : กันสบัด
ยอดเงิน: 750
วันโอนเงิน: 01-06-2020 [ 35072 ] [ 94905 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:54
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : กฤศ แจ่มกระจ่าง ( พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 1,190 บาท)
สินค้า : เสื้อ still clothing
ยอดเงิน: 400
วันโอนเงิน: 16-05-2020 [ 35071 ] [ 94903 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:47
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : ภานุพงศ์ สุนทราวิรัตน์ ( พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 200 บาท)
สินค้า : เมล็ดพันธุ์
ยอดเงิน: 100
วันโอนเงิน: 29-05-2020 [ 35070 ] [ 94900 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:46
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : จุฑามาศ เพชรพรหมมาศ ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 7,250 บาท)
สินค้า : Iphone xs max
ยอดเงิน: 7,250
วันโอนเงิน: 01-06-2020 [ 35069 ] [ 94891 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:33
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : สาวิตรี อินทร์จัน ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 2,150 บาท)
สินค้า : บุหรี่ไฟฟ้า พอท
ยอดเงิน: 2,150
วันโอนเงิน: 31-05-2020 [ 35068 ] [ 94897 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:33
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : มานี ไทยสงค์ ( พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 7,306 บาท)
สินค้า : ชุดนอน
ยอดเงิน: 1,306
วันโอนเงิน: 30-05-2020 [ 35067 ] [ 94894 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:30
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : อรรถยุทธ จั่นอาจ ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 300 บาท)
สินค้า : HDD
ยอดเงิน: 300
วันโอนเงิน: 30-05-2020 [ 35066 ] [ 94883 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:19
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : กัลยา สุขเจริญกูล ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 20,000 บาท)
สินค้า : รถมอไซร์ pcx
ยอดเงิน: 20,000
วันโอนเงิน: 31-05-2020 [ 35065 ] [ 94888 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:12
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : ปฏิพล เต็มสุขอนันต์ ( พบ 2 ครั้ง ยอดรวม 2,000 บาท)
สินค้า : ล้อแม็ก​PCX​2019
ยอดเงิน: 500
วันโอนเงิน: 29-05-2020 [ 35064 ] [ 94882 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:07
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : ณัฐมา สามฉิมโฉม ( พบ 8 ครั้ง ยอดรวม 20,695 บาท)
สินค้า : รองเท้าสเก็ต อินไลน์สเก็ต โรลเลอร์เบลด
ยอดเงิน: 1,990
วันโอนเงิน: 24-05-2020 [ 35063 ] [ 94874 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 18:04
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : จีรวัฒน์ วิทยารังสิมันต์ ( พบ 3 ครั้ง ยอดรวม 3,840 บาท)
สินค้า : กางเกง
ยอดเงิน: 400
วันโอนเงิน: 26-05-2020 [ 35061 ] [ 94879 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 17:26
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : จินตานา สุขมา ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 790 บาท)
สินค้า : อะไหล่คอม
ยอดเงิน: 790
วันโอนเงิน: 18-03-2020 [ 35060 ] [ 94872 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 17:14
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : ณัฐพล ไชยชุนภู ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 1,350 บาท)
สินค้า : หลอกชวนเล่นบาคาร่า
ยอดเงิน: 1,350
วันโอนเงิน: 09-05-2020 [ 35059 ] [ 94859 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 17:08
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : อนุชินทร์ แสนเหลา ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 200 บาท)
สินค้า : โทรศัพท์มือถือ
ยอดเงิน: 200
วันโอนเงิน: 31-05-2020 [ 35058 ] [ 94869 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 17:03
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : นิรัชลา ชิณพันธ์ ( พบ 17 ครั้ง ยอดรวม 67,000 บาท)
สินค้า : I pad air 2019
ยอดเงิน: 3,000
วันโอนเงิน: 22-05-2020 [ 35057 ] [ 94865 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 16:43
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : กฤษณา จูโต ( พบ 4 ครั้ง ยอดรวม 35,250 บาท)
สินค้า : I pad gen7 2019
ยอดเงิน: 7,500
วันโอนเงิน: 30-05-2020 [ 35056 ] [ 94804 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 16:07
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : อมรรัตน์ ฟุ้งมี ( พบ 1 ครั้ง ยอดรวม 2,000 บาท)
สินค้า : เงินกู้
ยอดเงิน: 2,000
วันโอนเงิน: 19-05-2020 [ 35055 ] [ 85057 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 15:52
ดูรายละเอียด >>
ชื่อคนขาย : รุ่งฟ้า ภูมีเขียน ( พบ 5 ครั้ง ยอดรวม 3,700 บาท)
สินค้า : หน้ากากอนามัย
ยอดเงิน: 700
วันโอนเงิน: 12-05-2020 [ 35054 ] [ 92761 ]
ลงประกาศ: 01-06-2020 15:49
ดูรายละเอียด >>
แสดงเพียงรายงานล่าสุด 15 รายงาน หากต้องการดูเพิ่ม ให้คลิกข้างบนสุด "ตรวจสอบบัญชี/ผู้ขาย"
แจ้งคนโกง โดนโกง โดนหลอก หลอกขาย ออนไลน์ มิฉาชีพ ซื้อของออนไลน์ เลขบัญชี ต้องห้าม ห้ามโอน ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ระวัง ฉ้อโกง